LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
Ile jest grup rejestrowych klasyfikujących podmioty ewidencyjne?

A.
B.
C.
D.