LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 2
De izb należy wpisać w arkuszu danych ewidencyjnych dotyczących lokalu, którego rzut przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.