LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 16
Której z wymienionych informacji o działce nie pozyska się z przedstawionego wypisu z rejestru gruntów?
A.
B.
C.
D.