LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Na fragmencie wyrysu z mapy ewidencyjnej symbolem z3 oznaczono budynek
A.
B.
C.
D.