LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 32
Działka ewidencyjna ma identyfikator 022003_4.0001.153. Zapis 0001 w tym identyfikatorze oznacza

A.
B.
C.
D.