LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 33
Z którego działu księgi wieczystej lokalu mieszkalnego pochodzi przedstawiony w tabeli jej fragment?
A.
B.
C.
D.