LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 34
Który dokument stanowi potwierdzenie prawa własności do nieruchomości?

A.
B.
C.
D.