LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 19
Na rysunku przedstawiono część grafic
A.
B.
C.
D.