LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 26
Brązową przerywaną linią na fragmencie mapy do celów prawnych oznaczono zasięg
A.
B.
C.
D.