LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 16
Wykaz synchronizacyjny dla nieruchomości należy sporządzić w przypadku

A.
B.
C.
D.