LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 22
W części opisowej operatu ewidencyjnego nie wprowadza się zmian na podstawie

A.
B.
C.
D.