LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 17
Jeżeli na mapie w skali 1:500 działka ma wymiary a = 5,1 cm i b = 3,8 cm, to w terenie wymiary tej działki wynoszą:

A.
B.
C.
D.