LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 31
Która metoda obliczania pola powierzchni działki pozwala na uzyskanie najbardziej dokładnego wyniku?

A.
B.
C.
D.