LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 12
Położenie punktów granicznych względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej określa się z dokładnością do

A.
B.
C.
D.