LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 13
Podczas czynności odszukiwania znaków granicznych działki nr 123 geodeta stwierdził, że jeden ze znaków został przesunięty. Jeżeli istnieje dokumentacja pozwalająca na określenie pierwotnego położenia tego znaku, to geodeta powinien wykonać

A.
B.
C.
D.