LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 3
Termin rozprawy granicznej w celu rozgraniczenia nieruchomości wyznaczono na dzień 25. 03. 2019 r. Którego dnia najpóźniej należy dostarczyć zainteresowanym wezwania do stawienia się na gruncie?

A.
B.
C.
D.