LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 32
Jeżeli podczas rozgraniczenia nieruchomości na gruncie geodecie nie udało się doprowadzić do zawarcia ugody i spór nie zostaje zażegnany, to postępowanie prowadzone będzie w trybie cywilnym, w którym o przebiegu granicy rozstrzyga

A.
B.
C.
D.