LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 22
Jeżeli po podziale działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne powierzchnia nowopowstałej działki będzie mniejsza niż 0,3000 ha, to taki podział można wykonać w celu

A.
B.
C.
D.