LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 36
Kto szacuje wartość gruntów objętych scaleniem?

A.
B.
C.
D.