LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 28
Podczas którego z postępowań geodeta może sporządzić ugodę graniczną?

A.
B.
C.
D.