LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Jak należy oznaczyć działki, które powstaną wskutek podziału działki ewidencyjnej nr 155?

A.
B.
C.
D.