LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
O którą z wymienionych informacji należy uzupełnić przedstawiony wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki?
A.
B.
C.
D.