LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 3
We wstępnym projekcie podziału działki należy umieścić

A.
B.
C.
D.