LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 27
Na podstawie fragmentu mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej i fragmentu wykazu zmian danych ewidencyjnych wskaż odpowiedni zapis stanu nowego.
A.
B.
C.
D.