LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 22
Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz wartość szacunkową konturu o powierzchni 450 000 m2, stanowiącego klasę bonitacyjną IIIb.
A.
B.
C.
D.