LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 37
Wiosenną kontrolę wylęgu gąsienic na drzewach z opaskami lepowymi, na stosach kontrolnych lub przez obserwację tzw. "lusterek", wykonuje się dla

A.
B.
C.
D.