LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 24
Na rysunku przedstawiono sadzonki buka zwyczajnego zabezpieczone
A.
B.
C.
D.