LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
Aktualizacji partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników sosny dokonuje się

A.
B.
C.
D.