LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 8
Mając do dyspozycji 45 l repelentu, o wydajności 15 l/tys. szt., można zabezpieczyć przed spałowaniem

A.
B.
C.
D.