LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 28
Spławiania nasion ciężkich (np. żołędzi) w wodzie dokonuje się w celu

A.
B.
C.
D.