LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 29
Do gatunków mających najrzadziej lata obfitego owocowania należą:

A.
B.
C.
D.