LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 11
Dominującą funkcją lasu, którego obszar udostępniono ludności poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, obiektów rekreacyjnych, urządzeń sportowych itp., jest funkcja

A.
B.
C.
D.