LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 7
Typ siedliskowy lasu, w którym występuje zespół roślinny "świetlista dąbrowa", to

A.
B.
C.
D.