LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 2
Wskaż typ gleby związany z typem siedliskowym lasu Bśw (bór świeży).

A.
B.
C.
D.