LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 8
Jeżeli pracochłonność zdarcia pokrywy gleby pasami wynosi 30 roboczogodzin/1 000 mb, to do zdarcia pasa pokrywy gleby o długości 120 mb potrzeba

A.
B.
C.
D.