LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 13
Poziom gleby ornej o silnym zagęszczeniu, powstały przez ugniecenie jej maszynami i sprzętem, uniemożliwiający lub utrudniający wzrost korzeni, to

A.
B.
C.
D.