LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 24
Przycinanie najwyższych okółków wadliwych lub nadmiernie rozrośniętych drzewek w uprawie lub młodniku określa się terminem

A.
B.
C.
D.