LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 17
Rębnia złożona o symbolu IIIb nosi nazwę

A.
B.
C.
D.