LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 31
Ile % powierzchni strefy manipulacyjnej powinny łącznie stanowić gniazda wycinane w pierwszym etapie rębni gniazdowej?

A.
B.
C.
D.