LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 35
W sytuacji stwierdzenia w łowisku zwierząt wolno żyjących osobników z oznakami chorobowymi, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.