LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 36
Myśliwy może oddać strzał (śrutem lub kulą z broni o lufach gładkich) do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż

A.
B.
C.
D.