LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 33
Terminem "narogi" określa się

A.
B.
C.
D.