LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
Jaki ruch cieczy zapewnia prawidłowe wymieszanie reagentów w mieszalnikach?

A.
B.
C.
D.