LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 8
W przeróbce osadów ściekowych w procesie oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych nie stosuje się procesu

A.
B.
C.
D.