LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 39
Na podstawie zamieszczonego fragmentu załącznika podaj kod odpadu z tworzywa sztucznego stanowiącego pozostałość po oleju silnikowym.
A.
B.
C.
D.