LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 34
Do usuwania dioksyn i substancji organicznych z gazów odlotowych w spalarni odpadów stosuje się

A.
B.
C.
D.