LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 16
Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, która substancja stanowiąca zanieczyszczenie powietrza przekroczyła dopuszczalny poziom w sezonie pozagrzewczym.
A.
B.
C.
D.