LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 10
Warunkiem zagospodarowania przyrodniczego osadów ściekowych do nawożenia, gleb, roślin oraz rekultywacji gleb zdegradowanych jest poddanie ich procesowi
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.