LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 21
Popiołów lotnych, będących produktem ubocznym spalania węgla kamiennego, nie można wykorzystać do

A.
B.
C.
D.