LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
Na składowisko odpadów obojętnych i jednorodnych można przyjąć:

A.
B.
C.
D.